Ultrafast charge density wave memory for quantum computing – Umem4QC

Project leader: prof. Dragan Mihailović Duration: 01.05.2013 – 30.04.2018, ERC PoC (GA767176) We propose to investigate the coherent trajectories of many-body systems undergoing symmetry-breaking transitions (SBTs) in ...

Read more

Coherent trajectories through symmetry breaking transitions - TRAJECTORY

Project leader: prof. Dragan Mihailović Duration:  01.05.2013 – 30.04.2018, ERC AdG (GA320602) We propose to investigate the coherent trajectories of many-body systems undergoing symmetry-breaking transitions (SBTs) in ...

Read more

Kozmologija v laboratoriju – femtosecondno kontroliranje faznih prehodov v realnem času

Trajanje in vir sofinanciranja: 01.07.2011 – 30.06.2014, ARRS (J1-4022) Projekt se je osredotočal na raziskave koherentne časovne dinamike večdelčnih sistemov, ki gredo skozi prehode z zlomom simetrije (SBT) pod močno ...

Read more

Z epitaksijo z molekularnim žarkom do ultrahitrih spominskih naprav

Trajanje in vir sofinanciranja: 01.01.2016 – 31.12.2017, ARRS (J1-7201) Zahteva po čedalje hitrejših, manjših in varčnejših elektronskih napravah žene iskanje novih in novih materialov predvsem na nanoskali. Grafen je ...

Read more

Femtosekundna časovno-ločljiva vrstična tunelska mikroskopija kompleksnih snovi

Trajanje in vir sofinanciranja: 01.05.2017 – 30.04.2020, ARRS (J1-8138) Projekt obravnava izgradnje nizkotemperaturnega časovno ločljivega tunelskega vrstičnega mikroskopa (TVM) za raziskave dinamike osnovnih vzbuditev v ...

Read more

Kvantne metastabilnosti

Trajanje in vir sofinanciranja: 01.10.2019 – 31.12.2021, ARRS (N1-0092) Neravnovesna stanja snovi so postale zelo pomembna, tako fundamentalno kot praktično zaradi široke pomembnosti na različnih področjih fizike. ...

Read more