Trajanje in vir sofinanciranja: 01.10.2019 – 31.12.2021, ARRS (N1-0092)

Neravnovesna stanja snovi so postale zelo pomembna, tako fundamentalno kot praktično zaradi široke pomembnosti na različnih področjih fizike. Pojav, pri katerem električna upornost nekaterih snovi, pravimo jim superprevodniki, pri zelo nizki temperaturi tako rekoč izgine ali pa je magnetno polje iz njih povsem izrinjeno, ima namreč izjemne uporabne možnosti; ključen izziv ostaja premostitev nizkih temperatur.

Projekt se posveča razumevanjem novih skritih kvantnih stanj, ki so neravnovesna ali metastabilna. Metastabilno stanje v 1T-TaS2 je primer velikega zanimanja v fiziki, saj gre za prvi eksperimentalni primer skritega stanja, ki nastane v neravnovesnih pogojih. Ima tudi izjemen potencial kot ultrahiter spominski element.

Z hitrim razvojem novih časovno ločljivih metod so se močno razvile raziskave časovne dinamike tekmovalnih procesov v različnih kompleksnih sistemih v trdni snovi. Fizika metastabilnih mezoskopsko samourejenih struktur, ki nastajajo pri hitrih faznih prehodih je v veliki meri neraziskana zaradi tega, ker eksperimenti niso mogli določiti kompleksnih nepravilnih struktur. V tem projektu predlagamo pionirske raziskave mezoskopskih struktur nastajajočih pod kontroliranimi neravnovesnimi pogoji v kompleksnih elektronskih materialih, s poudarkom na topoloških in stiskalnih prehodih, kjer so izhodi prehodov določeni skozi kvantno selekcijo. Eksperimentalni preboj nastane z uporabo nizkotemperaturne tunelske mikroskopije z enkratnim femtosekundnim vzbujanjem, z raziskavo enkratnih izzidov faznih prehodov in atomsko ločljivostjo.

ARRSLogo_2016_ang