Nudimo vam

  • Visoko specializirano opremo
  • Predano ekipo, ki upravlja in vzdržuje opremo
  • Vam prilagojene postopke in rešitve
  • Odprt dostop in proaktivnen odnos

Nanocenter je zanesljiv partner, ki vam lahko pomaga pri optimizaciji delovanja z analizami kakovosti in napak surovin in materialov za industrijsko proizvodnjo.

Kakovost materiala, ki ga uporabljte v postopku izdelave produkta, je enako pomembna kot zanesljivost proizvodnega procesa. Testiranje materialov nam pomaga vnaprej razumeti ali je določen material ustrezen, kako ga je potrebno obdelati in količinsko opredeliti potrebe po materialu.

Strokovnjaki v Nanocentru ocenijo kakovost materiala, kar omogoča izboljšanje funkcionalnosti in odpravljanja različnih težav v delovanju (napake v materialu, slabi stiki, krhkost materiala,…). Različni materiali imajo zelo različne lastnosti, ki vplivajo na učinkovitost tako materiala samega, kot produkta, v katerem se material uporablja. Naši strokovnjaki uporabljajo najsodobnejšo opremo in ustrezne tehnike, da vam zagotovijo strokovno svetovanje, ustrezne analize in zanesljive rezultate.

Karakterizacija je jedro vsega napredka v nanotehnologiji, ki zahteva najsodobnejše tehnike. Sodobne  karakterizacijske metode in opreme v okviru Nanocentra, naročnikom storitev omogoča dostop do visoke tehnologije, ki bi jim sicer bila zaradi previsokih stroškov individualno nedostopna.

Podpiramo široka področja in industrijske panoge, vključno z avtomobilsko, vesoljsko industrijo, kemikalijami, polimeri in plastiko, lepili, elektroniko, tekstilom, kompoziti, potrošniškimi izdelki, nanomateriali in še veliko več.

V Nanocentru izvajamo številne tehnike za fabriciranje čipov, oglejte si seznam.

Osnovna oprema za analizo in karakterizacijo materiala je sestavljena glede na potrebe partnerjev in vključuje mikroskopijo različnih vrst, napredne spektroskopske karakterizacijske metode, površinske sonde različnih vrst, orodja za nanoskalno karakterizacijo in napredne tehnike za raziskovanje dinamičnih procesov v nanomaterialih. :

  • Scanning probe microscopies (STM, AFM, MFM, Kelvin probe, etc.),
  • electron microscopy and microanalysis (particularly advanced and combined HRSEM-SPM adapted techniques specially designed for nanomaterials),
  • spectroscopies (from X-rays to THz and STS),
  • diverse optical spectroscopies (Femtosecond spectroscopy, Raman, confocal fluorescence microscopy).

Oprema za analizo in karakterizacijo materialov

Scratch Tester

Revetest Scratch tester
Manufacturer: CSM Instruments
Year: 2011

Read more

Tribometer

Tribometer 220V 50/60Hz
Manufacturer: CSM Instruments
Year: 2011

Read more

LT STM

Low-temperature scanning tunneling microscope with supplements (LT STM)
Manufacturer: Specs GmbH
Year: 2012

Read more

NMR STM

Nuclear magnetic resonance scanning tunneling microscope with supplements (NMR STM)
Manufacturer: /
Year: 2013

Read more

Magnetometer

Vibrating Sample Magnetometer 7404 VSM
Manufacturer: Lake Shore Inc.
Year: 2011

Read more

Transmission Electron Microscope - TEM

JEM 2100 HR
Manufacturer: Jeol
Year: /

Read more

Low Temperature probestation with vertical magnetic field CPX-VF

Low Temperature probestation with vertical magnetic field CPX-VF
Manufacturer: Specs GmbH
Year: 2012

Read more

Low Temperature Probestation TTPX

Low-temperature probe station TTPX Probe Station
Manufacturer: Lake Shore Inc.
Year: 2010

Read more

4-probe STM UHV system

4-probe UHV STM/SEM microscopy system
Manufacturer: Oxford Instruments Omicron NanoScience
Year: 2013

Read more

Ellipsometer

Spectroscopic Nulling Imaging Elipsometer nanofilm_ep3se
Manufacturer: Accurion GmbH
Year: 2012

Read more
1 2