Nudimo vam

  • Visoko specializirano opremo
  • Predano ekipo, ki upravlja in vzdržuje opremo
  • Vam prilagojene postopke in rešitve
  • Odprt dostop in proaktivnen odnos

Nanocenter je zanesljiv partner, ki vam lahko pomaga pri optimizaciji delovanja z analizami kakovosti in napak surovin in materialov za industrijsko proizvodnjo.

Sinteza novih nanomaterialov je še posebej pomembna za končne industrijske aplikacije. Novi materiali, odkriti in sintetizirani v okviru Nanocentra, so lahko osnova novih tehnologij in izdelkov, ki dajejo članom konkurenčno prednost. Sinteza nanomaterialov zahteva sodobno opremo, kot so epitaksija z molekularnim žarkom, impulzno lasersko nanašanje ter visokotlačne in temperaturne metode sinteze. V nanocentru izvajamo različne projekte sinteze od molekularne nanotehnologije do nanokompozitov in nanostruktur, premazov in filmov. Pomembna raziskovalna področja in usmeritve nanomaterialov z vidika uporabe znotraj Nanocentra so:

  • nanomateriali za elektroniko, informatiko in komunikacije,
  • tanke plasti in nanostrukture, za elektroniko in senzorje,
  • nanomateriali za biokemijo in medicinsko uporabo,
  • nanomateriali za energijo, baterije, gorivne celice in fotovoltaiko,
  • nanomateriali za transport, zlasti nanokompoziti, pametni materiali in maziva.

Oprema za sintezo

Molecular Beam epitaxy - MBE

Molecular beam epitaxy (MBE) system
Manufacturer: Omicron GmbH
Year: 2013

Read more

Pulsed Laser Deposition - PLD

PLD (Pulsed Laser Deposition) chamber and corresponding equipment.
Manufacturer: TSST B.V.
Year: 2012

Read more