Nanocenter, kot obstaja danes, je bil ustanovljen leta 2009 kot odziv na izjemno hiter razvoj področja nanoznanosti in nanotehnologije (N&N). Ustanovljen je bil s strani konzorcija štirih vodilnih raziskovalnih organizacij in petnajstih uspešnih slovenskih podjetji s ciljem vzpostavitve tehnološke in raziskovalne platforme za konkurenčen razvoj področja nanoznanosti in nanotehnologije v Sloveniji v naslednjih desetletjih.

Ustanovitev in delovanje Nanocentra v obdobju 2009 – 2013 je bilo podprto iz evropskih in nacionalnih sredstev.

Osnovni cilje Nanocentra je doseči trajnostni model financiranja vrhunske raziskovalne infrastrukture v Sloveniji, ki združuje vrhunske, več-inštitucionalne temeljne raziskave in industrijske meritve z visoko strokovno usposobljenostjo in konkurenčno opremo.
S tem bomo dosegli boljšo strokovno podporo uporabnikom, večjo administrativno in strokovno učinkovitost ter razširili krog uporabnikov.

Od vsega začetka smo bili osredotočeni na cilj trajnostnega delovanje po letu 2013, zato smo izjemno preudarno izbrali raziskovalno opremo, preko katere lahko inštituti in industrija doseže izjemne uspehe in dodane vrednosti daleč v prihodnosti.

Čeprav se po obsegu raziskovalne opreme Nanocenter nikoli ne bo mogel primerjati z najboljšimi univerzami in inštituti s katerimi sodelujemo (Institut “Jožef Stefan”, Kemijski institute Slovenija, PSI, Stanford, ETH, EPFL, Cambridge, Orsay…), pa dokazujemo, da multiplikativen učinek našega poslovnega modela ključno vpliva na kakovost znanstvenih raziskav, povečuje konkurenčno prednost naših uporabnikov in privablja študente in podoktorske sodelavce tudi na mednarodni ravni.

Eden od glavnih ciljev Nanocenter je zbliževanje akademskega pristopa in potreb industrije za doseganje tehnološko podprte dodane vrednosti izdelkov industrije.

V letu 2011 je Nanocenter vzpostavil rezervacijski sistem za najbolj pogosto uporabljeno opremo, kar omogoča uporabniku enostaven in prijazen dostop do opreme.

Vsa ostala oprema Nanocentra je dosegljiva preko navezave stika z odgovorno osebo za posamezno opremo in je navedena na naši spletni strani.