Nanocenter je uporabniško naravnano raziskovalno središče, katerega poslanstvo je podpirati odprto znanost in tehnologijo za potrebe akademskega okolja in industrije preko dostopa do najsodobnejše raziskovalne infrastrukture in podpore strokovnega znanja s področja materialov, optoelektronike, nanotehnologije in kvantne tehnologije. Naša vizija je postati svetovno uveljavljena organizacija na izbranih področjih, ki se lahko prilagodi potrebam partnerjev.

Nanocenter je ambasador odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture.

Nacionalno raziskovalno infrastrukturno središče na področju nanotehnologije in materialov

Vodja programa: prof. Dragan Mihailović, Trajanje in vir sofinanciranja:  01.01.2022 – 31.12.2027, ARRS (I0-0053) Osnovni cilj programa je doseči trajnostni model financiranja vrhunske raziskovalne infrastrukture v ...

Read more

Intracellular lasers: Coupling of optical resonances with biological processes - Cell-Lasers

Project leader: dr. Matjaž Humar Duration:  01.05.2020 – 31.05.2025, ERC StG (GA851143) Recently, micro-sized lasers have been integrated into biological systems including cells and tissues. Currently, the most ...

Read more

RUK mreža raziskovalnih centrov

RUK je mreža raziskovalnih centrov umetnosti in kulture na presečišču sodobnih tehnologij, znanosti in gospodarstva. V tem interdisciplinarnem vozlišču se razvijajo inovativni produkti in storitve za mehko in humano ...

Read more

KCDM 3.0 projekt

S sodelovanjem v projektu KCDM 3.0, kompetenčnem centru za design management (2021 – 2023) izboljšujemo naše storitve in postavljamo uporabnika na prvo mesto. More: https://www.design-management.si/

Read more

Nano-Region: mreža raziskovalnih središč

Nano-Region je triletni (2019–2022) projekt interreg Ita-Slo, ki ga sestavljajo mreža raziskovalnih središč in namenskih nanotehnološki laboratoriji, ki so na voljo malim in srednje velikim podjetjem. Glavni cilj ...

Read more

Spominske naprave na principu konfiguracije naboja in krmiljene s pomočjo SFQ pulzov

Vodja projekta: prof. Dragan Mihailović, Trajanje in vir sofinanciranja:  01.10.2021 – 30.09.2024, ARRS (J7-3146) Poudarek projekta je na oblikovanju, konstruiranju, predstavitvi in karakterizaciji delovanja novega ...

Read more