Poslanstvo

Nanocenter je uporabniško naravnano raziskovalno središče, katerega poslanstvo je podpirati odprto znanost in tehnologijo za potrebe akademskega okolja in industrije preko dostopa do najsodobnejše raziskovalne infrastrukture in podpore strokovnega znanja s področja materialov, optoelektronike, nanotehnologije in kvantne tehnologije.

Vizija

Naša vizija je postati svetovno uveljavljena organizacija na izbranih področjih, ki se lahko prilagodi potrebam partnerjev.

Vrednote

• Sodelovanje: reševanje tehnoloških izzivov
• Inovativnost in ustvarjalnost: analize po meri uporabnikov
• Odličnost: vrhunska ekipa
• Trajnostni vidik: učinkovita raba virov
• Raznolikost in vključevanje: odprti dostop do raziskovalne infrastrukture

featured-info