Trajanje in vir sofinanciranja: 01.05.2017 – 30.04.2020, ARRS (J1-8138)

Projekt obravnava izgradnje nizkotemperaturnega časovno ločljivega tunelskega vrstičnega mikroskopa (TVM) za raziskave dinamike osnovnih vzbuditev v realnem času z atomsko ločljivostjo na femtosekundni časovni skali. Za vzbuditev plazmonskih nihanj v konici tunelskega mikroskopa bomo uporabili teraherčne sunke, ki bodo za kratek čas ojačali tunelski tok in s tem omogočili femtosekundno časovno ločljivost.

Mikroskop bo deloval pri nizkih temperaturah do 4.2K in bo implementiran v 4-sondnem tunelskem mikroskopu z zunanjim virom teraherčnih sunkov.

Tehnika bo omogočala, da prvič raziščemo časovne dinamike v prostorsko nehomogenih sistemih in odprla pot do razumevanja pomembnih fundamentalnih problemov v fiziki kondenzirane materije. Za demonstracijo uporabe naprave bomo izvedli nekaj eksplorativnih eksperimentov na trenutno zanimivih snoveh.

ARRSLogo_2016_ang