Eden od temeljnih ciljev Nanocentra je doseči trajnostni model financiranja raziskovalne infrastrukture, ki združuje najsodobnejše, večinstitucionalne temeljne raziskave in industrijske meritve z visoko strokovno usposobljenostjo in konkurenčno opremo. Na ta način bomo dosegli boljšo strokovno podporo uporabnikom, pomnožili učinke instrumentov financiranja ter razširili krog uporabnikov in povezav med akademsko sfero in industrijo.

V Oceni vpliva dokazujemo, da je poleg znanstvenega vpliva naložba v Nanocenter izjemno koristna za družbo kot celoto (vzpostavitev novih industrijsko pomembnih tehnologij, novih projektov in visoko kvalificiranih delovnih mesta, ki izhajajo iz povečane konkurenčnosti na mednarodni ravni). Izkazani so tudi neposredno merljive fiskalne in multiplikativne gospodarske koristi, ki upravičujejo prvotno naložbo.

Vzpostavitev trajnostnega modela nabave, vzdrževanja, podpore in uporabe skupne opreme bo omogočila dolgoročno načrtovanje dela in nabave opreme.

Oprema