Glavni cilj je bil določiti sestavo aluminijeve zlitine 7075-T6, začetno korozijo v korozivnih medijih in razliko v tvorbi zaščitnega filma ob prisotnosti inhibitorja korozije, t.j., različnih cerijevih soli.

Mikrostrukturno karakterizacijo (prisotnost intermetalnih delcev v zlitini) in študij mehanizma Ce inhibitor/substrat smo izvedli z vrstično elektronsko mikroskopijo/energijsko disperzijsko spektroskopijo rentgenskih žarkov (SEM/EDS).

Vzorce smo analizirali na istih položajih po različnih časih potopitve (po 1 uri, 3 urah in 6 urah), da bi preučili interakcijo Ce z različnimi intermetalnimi fazami substratov, kot funkcijo časa potopitve. Nazadnje so bile izvedene analize preseka vzorca in vrstična presevna elektronske mikroskopije (STEM) za določitev debeline oblikovanega cerijevega filma in njegove morfologije.

Dobljeni rezultati so dali boljši vpogled v sestavo aluminijeve zlitine 7075-T6 in mehanizem zaščite korozije s cerijevimi solmi. Struktura zlitine je bila heterogena. Po drugi strani pa so bili delci MgZn2 nanometrov razpršeni v aluminiju. Nastajanje inhibicijskega filma na površini zlitine je bilo močno povezano z uporabljenimi cerijevimi solmi, kjer Ce(NO3)3 in predvsem Ce(OAc)3 tvorita debelejši zaščitni film na površini zlitine. Najbolj neprekinjen film je nastal s Ce(OAc)3. Cerijev film, ki je nastal iz Ce(OAc)3, je najprej nastal na večjih intermetalnih delcih (katodno območje). Film je bil tanjši in bolj porozen  v aluminijasti osnovi. STEM analiza je potrdila, da je nastali film debel le nekaj nanometrov.