Od medicinskih aplikacij do fotovoltaike in maziv je sinteza nanomaterialov bistvenega pomena za industrijsko uporabo. Novi materiali, odkriti in sintetizirani v Nanocentru, ustvarjajo osnovo novih tehnologij in izdelkov za konkurenčno prednost na trgu.

Na podlagi sodelovanja med raziskovalno sfero in industrijo se je pokazalo, da je skupna uporaba raziskovalne infrastrukture točka, kjer se ustvarjajo nove priložnosti ter se tehnologije in znanje prepletajo na ravni TRL 3 – 6.

Oprema