AAQDL je nov laboratorij za nanoproizvodnjo, testiranje in merjenje, namenjen raziskovalnim organizacijam in industriie.
Laboratorij vključuje anaerobno okolje za nanolitografijo in izdelavo naprav, vzorčenje in meritve transporta v velikem temperaturnem razponu ter magnetno polje do 2,5 T.
Laboratorij je povezan z dostopom do najsodobnejših evropskih nanoproizvodnih objektov in je rezultat sinergije med različnimi programi financiranja (ARRS, Interreg IT-SLO Nanoregion, zasebno financiranje) in medinstitucionalnega sodelovanja (Inštitut »Jožef Stefan«, Nanocenter, industrija).

AQDL- Advanced Quantum Devices Lab