Na površini lahko določimo homogenost premaza, velikost in morfologijo delcev ter njihovo kemijsko sestavo (premaza in pigmentnih delcev).

Na preseku lahko določimo debelino papirja in premazanih plasti na obeh straneh, velikosti delcev, morfologijo in njihovo kemijsko sestavo tako v polnilu papirja kakor tudi v vseh premaznih plasteh. S fazno kontrastnostjo in kvantitativno kemijsko analizo lahko identificiramo tako delce polnil in pigmentov. Vzdolž preseka določimo elementno distribucijo.

Zasledujemo lahko tudi vse napake v povezavi z nanosom premazov (homogenost plasti, homogenost porazdelitve pigmentov, morebitne variacije debelin, razpoke, odprta in zaprta poroznost, slabi stiki s papirjem….).

Mehanska priprava presekov papirja je največkrat neustrezna, ker spremeni intrinzično stanje papirja (Slika 01) (poškoduje rob premaza, zamaže premaz oz. delce polnila vzdolž preseka in navadno razcefra vlakna). V Nanocentru pa s pomočjo fokusiranih ionov elektronskega mikroskopa ustvarimo čisti presek brez mehanskih poškodb (Slika 02).

Prikaz slikovne in morfološke analize preseka papirja (Slika 02 in 03). V papirju se lepo vidijo celulozna vlakna in delci polnila (CaCO3-kalcijev karbonat), v premazu pa so lepo vidni delci Ca/Mg alumosilikatov, delci kaolin in delci TiO2.

Primer kemijske analize distribucije elementov preko preseka na Slika 04.